Onnistuneen ja halutunlaisen painotuloksen taustalla on oikein luotu taittotiedosto

Tekstit:

 • Tallenna RTF-muotoon, joka sopii kaikille ohjelmille parhaiten.
 • Älä tee muotoiluja valmiiksi, koska taitto-ohjelmat tekevät ne paremmin kuin tekstinkäsittelyohjelmat, vaan kirjoita teksti yhtenä pötkönä, vain rivinvaihdot on sallittu.
 • Tee taulukot aina tabulointia käyttäen, ei koskaan välilyönnillä. Älä käytä ylimääräisiä tabulointeja, vaan pyri tekemään jokaiselle sarakkeelle vain yksi tabulointi.
 • Älä kirjoita koko tekstiä suuraakkosilla, koska kaikki ohjelmat eivät osaa kääntää tekstiä pienaakkosiksi ja teksti on kirjoitettava uudestaan. Kirjoita vain ne kohdat, joita haluat korostaa suuraakkosilla.
 • Pyri käyttämään työssäsi PostScript-kirjasimia, vältä TrueType-fontteja. Suosittelemme käyttämään OpenType-kirjasimia, kuten Adobe FontFolion kirjasinleikkauksia.

Kuvat:

 • Korkearesoluutioisina TIF, EPS, tai JPEG – tiedostoina.
 • Resoluutio sävykuville 300 dpi siinä koossa missä kuva tulee valmiiseen painotyöhön, viivakuville 1270 dpi / tuuma. JPEG–tiedostoissa kuvan pakkauslaatu PARAS.
 • Värikuvat CMYK -muodossa.
 • Nimeä kuvat mahdollisimman hyvin sisältöä kuvaavasti.
 • Kuvat kuvina eikä esim. Word:n tiedostoihin sijoitettuina.

Värit:

 • 4-väritöissä tulee käyttää vain nelivärisarjan prosessivärejä
 • CMYK-color ja esim. kaksiväritöissä spottiväreinä Pantone-värejä.
 • Mustavalkokuvat tallennetaan Grayscale-muotoon.
 • RGB muodossa olevan kuvan voi lähettää tiedostona, jolloin muutamme kuvan painossa CMYK-muotoon.

Mitä tarkoittaa painovalmis PDF?

 • Kuvat ovat riittävän tarkkoja, CMYK kuvia.
 • Fontit sisällytetty PDF-tiedostoon, tai muunnettuna grafiikaksi. (Type/Create Outlines).
 • Ylimenot huomioitu.
 • Ylimääräiset värit poistettu.
 • Wordillä tms. tehty pdf ei ole painovalmis. Suosittelemme Adoben InDesign ohjelmasarjaa.

Ylimeno-ohje (Bleed)

ylimeno-ohje
Jos sivulle on tarkoitus tehdä ylimenoa, täytyy dokumenttia tehdessä ylimenevät elementit vetää yli arkin vähintään 3mm.

PDF tiedoston luonti InDesign:illa File/Export -valikosta

Kuvien pakkausasetukset

Merkit ja ylimenot

Valitse Crop Marks ja Page Information Offset 3mm, määrää merkkien sijainnin. Bleed, eli ylimenot. Esimerkissä 3mm joka suuntaan.

Väriprofiilit

Väriprofi ileja ei tarvitse jättää enää lopulliseen PDF-tiedostoon. Tästä eteenpäin niitä ei enää tarvita ja on paras jättää ne tässä vaiheessa pois.